BARNBÖCKER - kläppi.

Böcker

Här finner du inspirerande barnböcker för  åldrarna 0-7 år som utspelar sig i Norrländska miljöer. 

Böcker

Här finner du inspirerande barnböcker för  åldrarna 0-7 år som utspelar sig i Norrländska miljöer. 

Om Nore och Levi

Kläppi intervjuade författaren Erica Stridsman som är författare till barnoksserien om Nore och Levi.

Pekboken om Lappland

Här kan du läsa om hur Pekboken "Vad finns i Lappland?" kom till och hur den lade grunden för Kläppi AB.