Kero - kläppi.
Kero
Näbbskor från Keros

KERO

Kero är ett skomakeri beläget norr om polcirkeln i den lilla byn Sattajärvi. Företaget har en lång historia av renskinnsgarveri och skomakeri. de klassiska näbbskorna från Keros känner många igen och de senaste åren har intresset för handtillverkade renskinnsskor ökat lavinartat. Vi har valt ut våra favoriter ur Keros sortiment och du finner dem här nedanför.

PRODUKTER FRÅN KERO

Naturgarvat renskinn

Grunden hos Kero ligger i vårt råmaterial med det naturgarvade lädret. Lädret har egenskaper som värmer dig, samtidigt som det andas och håller dig torr då lädret tål väta.

Renskinnet konserveras genom garvning, det saltade skinnet från slakteriet läggs i ett bad med bark för att få bort allt hår. Badet är utan kemikalier och kromsalter, därutav benämningen naturgarvning. Förut användes bark från tall och gran, det krävdes då stora mängder för att lyckas med garvningen. För att spara skog används de idag starkare bark från Mimosaträd som växer i Australien och Sydamerika. Barken är certifierad och följer EU:s regler för import.

Miljövänligt

Ur miljösynpunkt är skinnen de bästa jämfört med den tillverkning som sker utomlands vid garvning, något vi märkt att våra kunder uppskattar eftersom de vill veta varifrån produkterna kommer och hur vi arbetar i hela processen för att inte skada naturen med vår tillverkning.

Näbbskor

Keros verksamhet startade som ett garveri men de förstod snabbt att företaget skulle växa om de även producerade färdiga produkter av skinnet, ett skomakeri blev till. Första skon de tillverkade var näbbskor eftersom det är enklaste sättet att få ihop en sko men främst dess användningsområde för att hålla kvar skorna i skidorna. Skon användes av alla i området förut men idag har skorna fått en stark koppling till den samiska kulturen. Störst intresse finns i de nordiska länderna, speciellt för renpälsen som inte räcker till dagens efterfrågan. Idag som världens nordligaste storgarveri på renskinn har de kunder från hela världen.

På Kläppis systersajt lovefromlapland.se kan du köpa produkter från KERO >>